Dag 1 - Filippenzen 1:1-11

Ben je er klaar voor? We gaan nu samen de Bijbel lezen. Volg de stap-voor-stap-instructies.

 • 1

  Bid volgens de woorden van Psalm 119:18.

  Bijvoorbeeld: ‘Open mijn ogen, Heer, en ontsluit mijn verstand zodat ik u zal begrijpen. Wilt U mij laten zien wat ik vandaag van u kan leren? Ik wil me in alle nederigheid voor u open stellen. Help mij Uw stem te verstaan en Uw Woord toe te passen in mijn leven. In Jezus’ naam, amen.’ Je kunt nu op je worksheet aankruisen dat je hebt gebeden.

 • 2

  Lees Filippenzen 1:1-11 in je Bijbel.

  Zelf gebruik ik de Herziene Statenvertaling, maar als je de NBV of een andere vertaling leest, is dat ook geen probleem.

 • 3

  Denk na over wat je hebt gelezen.

  Laten we de voorbeeldvragen eens heel schools gewoon beantwoorden.
  a. Wie heeft de tekst geschreven? Paulus
  b. Voor wie is de tekst geschreven? Christenen in Filippi (en voor ons)
  c. Waarom is de tekst geschreven? Om christenen te bedanken en instructies te geven.
  d. Wat staat er precies?
  i. Paulus groet de Filippenzen
  ii. Paulus dankt voor de Filippenzen
  iii. Paulus verlangt naar de Filippenzen
  iv. Paulus bidt dat hun liefde blijft groeien
  v. Dan zullen ze zuiver en onberispelijk zijn op de dag dat Jezus terugkomt
  e. Wat was de bedoeling van de schrijver? De Filippenzen bemoedigen.
  f. Wanneer en waar vond dit plaats? Paulus zit in de gevangenis.

 • 4

  Wat valt je op? Een specifieke gedachte of zelfs vers?

  Schrijf de gedachte en/of het vers op. (Lees de tekst eventueel nogmaals, je mag ook minder tekst lezen dan alle 11 verzen.)

 • 5

  Stel vragen aan de tekst.

  Bijvoorbeeld: waarom valt juist dit vers je op? Begrijp je wat er staat? Wat zegt dit vers over God? Wat zegt dit vers over jou? Word je aangemoedigd iets te doen of juist te laten? (Kies de vragen die relevant zijn.)

 • 6

  Denk na over de toepassing.

  Hoe kan je in de praktijk brengen wat je hebt geleerd?

 • 7

  Antwoord God in je gebed

  a) Prijs & dank God
  b) Bid voor jezelf, vertel God wat je hebt geleerd en wat je ermee wilt doen, vraag om vergeving
  c) Bid voor mensen die je dierbaar zijn
  d) Bid voor 1 of meer 'grote onderwerpen': zoals je land, armoede, moderne slaven, zieken, vervolgde christenen of wat je hart ook maar raakt op dit moment. Probeer wel specifiek te zijn in je gebed.

Bekijk nu de video hieronder

Dan vertel ik je wat mij opviel aan de tekst.