Dag 8 - Filippenzen 3:17-21

Slechts vijf verzen vandaag, maar wat voor verzen! Dynamiet, zou ik zeggen. Een moeilijk te begrijpen tekst, maar misschien maken we het wel te ingewikkeld. Wat kon jij met wat Paulus hier schrijft? Laat het weten in de Facebook-groep. Hieronder mijn sleutelvers, observaties en toepassing. Klik op 'Bekijk'.

Bekijk +

Een Open Doors-collega van mij zegt altijd: "Ik heb geen moeite met teksten die ik niet begrijp. Ik heb moeite met teksten die ik wel begrijp." Misschien dat dat wel de reden is dat voor mij vers 17 eruit sprong.

"Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben."

 

Wat staat er in de hele passage?

  • Een oproep om Paulus en anderen die Jezus volgen te imiteren.
  • Velen doen dat niet. Zij worden vijanden van Christus.
  • Maar wij zijn van de hemel.
  • Jezus zal ook uit de hemel komen. Hij zal ons een hemels lichaam geven en ook al het andere aan Hem onderwerpen.

Velen wandelen als vijanden van het kruis, staat er in de Herziene Statenvertaling. Het zal waar zijn, maar ik kan er niet zo heel veel mee. Belangrijker vind ik het om te focussen op het navolgen van Paulus, zoals hij Jezus navolgt. Dat is een ideaal dat ik maar moeilijk te bereiken vind.

Ik herinner mezelf eraan dat het doel 'groei' is en niet 'perfectie'. We zijn gewoonweg nog niet volmaakt. Eerder in de brief laat Paulus zien hoe hij jacht maakt op de prijs: het kennen van Jezus.

Mijn toepassing is mee te doen aan diezelfde jacht. Ik wil Christus leren kennen en werk te maken van mijn geestelijke groei. Dat begint met dagelijks tijd met God doorbrengen en actief nadenken hoe ik Hem kan dienen.