Dag 5 - Filippenzen 2:12-18

Welkom terug! Wat goed dat je al voor de vijfde dag in de bijbel aan het lezen bent. Misschien heb je één of meer dagen gemist tussendoor. Als dat zo is, geeft niets. We zijn niet op zoek naar perfectie, maar wel naar groei.

Vandaag gaan we verder met Filippenzen 2.

Uiteraard hoop ik van jou te horen hoe de tekst tot jou sprak. Laat het weten in de Facebook-groep. Hieronder mijn sleutelvers, observaties en toepassing. Klik op 'Bekijk'.

Bekijk +

Mijn sleutelvers vandaag is vers 15:

'...opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke ​kinderen​ van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.'

Een prachtig vers en tegelijk zo moeilijk bereikbaar. Het vloeit voort uit vers 12b: 'Blijf u inspannen voor uw redding'. Dit betekent niet dat we ons zelf moeten of kunnen verlossen. Volgens mijn studiebijbel betekent 'inspannen' in dit geval: 'voortdurend werken om iets te voltooien'.

Het gaat Paulus hier om gehoorzaamheid. We zijn gered, we zijn in Christus, maar worden nu opgeroepen om onze verlossing compleet te maken door gehoorzaamheid.

Dan zullen we zuiver en smetteloos zijn. Dat is onze opdracht. Zo heilig mogelijk leven (in al onze tekortkomingen). De wereld is ontaard en verdorven. Er wordt niet geleefd zoals God dat verlangt.

Mijn toepassing: ik moet doorgaan met het actief bannen van zonden uit mijn leven. Vooral trots en (zelfzuchtige) ambitie zijn valkuilen.