Dag 4 - Filippenzen 2:1-11

Vanaf vandaag gaan we het iets anders doen. Zoals gezegd, is het de bedoeling dat je steeds zelfstandiger de bijbel gaat lezen (als je dat al niet deed). Ik leg daarom niet meer stap voor stap uit wat je moet doen. Daarvoor kun je de worksheet gebruiken. Wel vertel ik je in geschreven vorm wat ik uit de tekst heb gehaald.

Uiteraard hoop ik van jou te horen hoe de tekst tot jou sprak. Laat het weten in de Facebook-groep.

Hieronder mijn sleutelvers, observaties en toepassing. Klik op 'Bekijk'.

Bekijk +

Paulus heeft in hoofdstuk uitgelegd dat we MOGEN lijden voor het geloof. Vervolgens gaat hij verder door te zeggen dat we een eenheid moeten vormen. Er is maar één manier om dat te bereiken: nederigheid.

In vers 3 staat:

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.

Ik ben gaan nadenken over wat ik dan (wellicht) uit geldingsdrang doe. Ik heb een gedreven persoonlijkheid. Ik wil presteren en succesvol zijn. Dus misschien dat juist daarom dit vers er voor mij uitsprong. Schrijf ik boeken om mezelf te laten gelden of om anderen te dienen? Wil ik met deze cursus er zelf beter van worden of anderen helpen?

Ik heb gebeden dat God me wil helpen om alles met de juiste motieven te doen. Tijdens het bidden, werd ik bepaald bij vers 4:

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen maar ook die van de ander.

Dat had ik ook uit vers 3 gehaald, maar wat nieuw is, is dat Paulus niet zegt dat je je eigen belangen helemaal niet voor ogen mag hebben. We moeten OOK aan anderen denken, niet uitsluitend.

En tegelijk laat Paulus zien dat Jezus het ultieme voorbeeld van nederigheid is. Van vers 5 t/m 11 beschrijft hij hoe Jezus alles aflegde voor ons.