80% van de module voltooid

Les 4 - Effectief bidden

We willen God ook antwoord geven op wat we van Hem hebben geleerd. Daarom reik ik je een simpele methode aan om structuur te geven aan je dagelijks gebed.

shadow-ornament

Voorbeeld gebed:

'Lieve Vader, trouwe God, ik wil U danken voor wie U bent. Dank U voor Uw genade, dat U mij liefdevol heeft aangenomen als Uw zoon terwijl ik zo zondig ben. Heer, ik prijs Uw grote naam. U bent zo trouw en Uw vaderhart is zo reusachtig groot. Ik prijs U voor uw grootse daden, voor de genezing die U schenkt, voor alle wonderen die U dagelijks doet in mijn leven en die ik misschien normaal vind.

Heer, ik heb zojuist weer Uw Woord gelezen. Ik ben zo dankbaar dat ik dat in alle vrijheid mag doen. Uw liefde is inderdaad overstelpend en uw trouw is inderdaad eeuwig. Ik besef dat ik u van nature niet prijs met mijn lippen en ook niet met mijn daden. Maar Heer, ik wil me aan Uw wil onderwerpen, en ik wil er meer werk van maken. Wilt u me daarbij helpen? Door me telkens in gedachte te brengen dat ik u prijs om liefde en trouw?

Vader, U zegt dat alle natiës U moeten prijzen. Maar ze doen het niet. Ik wil u bidden, Heer, voor mijn land, dat meer en meer mensen u wel zullen gaan prijzen. Wilt u mij daar ook bij gebruiken?

Vader, vandaag wil ik U ook bidden voor de vervolgde christenen in Nigeria, die met zoveel geweld te maken hebben. Er is zoveel leed. Heer, wilt U de kerk sterk en gezond maken? Help hen sterker te worden door deze tragedies heen.

Dit alles vraag ik U in de machtige naam van Jezus Christus, amen.'

shadow-ornament

Samenvatting video:

Een methode om structuur te geven aan je gebed is bidden in cirkels (eigenlijk: concentrische cirkels, m.a.w. cirkels die steeds groter worden).

We beginnen in de kern: bij God. Prijs Hem om wie Hij is en dank Hem voor wat Hij heeft gedaan / doet voor je.

Daarna kun je voor je jezelf bidden. Vertel Hem wat je bezighoudt, wat je hebt geleerd van de bijbelstudie, vraag om wijsheid, kracht en moed om gehoorzaam te zijn.

Bid dan voor mensen die dicht bij je staan, voor vrienden of familie die ongelovig en/of ziek zijn, of voor andere noden die je ziet.

Tot slot: bid voor je land en voor 'grote onderwerpen' als volken die nog niet met het evangelie zijn bereikt, moderne slaven, mensen in armoede, oorlogsgebieden, vervolgde christenen of wat je hart ook maar raakt.

Uiteraard is bovenstaande geen verplichting en je hoeft zeker niet elke dag voor ieder onderwerp te bidden.

Overige tips:

  • Hou een lijstje bij met onderwerpen waar je voor gebeden hebt en kijk welke gebeden God verhoort
  • Je kunt zittend, staand, knielend of liggend bidden. Met je handen gevouwen of geheven.
  • Bidden in Jezus' naam betekent dat we bidden volgens 'Zijn natuur', ofwel volgens Zijn karakter.

Jouw actie.

Rond de kernlessen af door op onderstaande knop te drukken. Je ontvangt dan een felicitatie per email! Daarna gaan we samen de Bijbel lezen. Mocht je op een moment ergens vastlopen, doe dan 'Les 5 - Wat te doen als je vastloopt'.

Ja, ik heb alle video's bekeken

Waar mag ik de felicitatie naar toe sturen?