Dag 2 - Filippenzen 1:12-18

Welkom terug! Hoe gaat het tot nu toe? Laat het weten in onze Facebook-groep.

 • 1

  Bid volgens de woorden van Psalm 119:18.

  Bijvoorbeeld: ‘Open mijn ogen, Heer, en ontsluit mijn verstand zodat ik u zal begrijpen. Wilt U mij laten zien wat ik vandaag van u kan leren? Ik wil me in alle nederigheid voor u open stellen. Help mij Uw stem te verstaan en Uw Woord toe te passen in mijn leven. In Jezus’ naam, amen.’ Je kunt nu op je worksheet aankruisen dat je hebt gebeden.

 • 2

  Lees Filippenzen 1:12-18 in je Bijbel.

  Zelf gebruik ik de Herziene Statenvertaling, maar als je de NBV of een andere vertaling leest, is dat ook geen probleem.

 • 3

  Denk na over wat je hebt gelezen.

  Gebruik de voorbeeldvragen:
  a. Wie heeft de tekst geschreven?
  b. Voor wie is de tekst geschreven?
  c. Waarom is de tekst geschreven? .
  d. Wat staat er precies? Vandaag help ik je nog één keer met het maken van een blauwdruk voor als je dat behulpzaam vindt. Paulus schrijft deze tekst voor de christenen in Filippi en voor ons. Hij wil de christenen bemoedigen omdat hij gevangen zit. Hij laat zien dat zijn blik nog steeds op Christus is gericht. Hij zegt dat zijn gevangenschap heeft geleid tot een verspreiding van het Evangelie. Iedereen weet dat hij gevangen zit vanwege dat Evangelie. Andere christenen hebben daardoor meer vertrouwen gekregen. Sommigen verspreiden het Evangelie met goede bedoelingen, anderen uit afgunst. Dat maakt Paulus niet uit. Als het Evangelie maar wordt verkondigd.

 • 4

  Wat valt je op? Een specifieke gedachte of zelfs vers?

  Schrijf de gedachte en/of het vers op. (Lees de tekst eventueel nogmaals.)

 • 5

  Stel vragen aan de tekst.

  Bijvoorbeeld: waarom valt juist dit vers je op? Begrijp je wat er staat? Wat zegt dit vers over God? Wat zegt dit vers over jou? Word je aangemoedigd iets te doen of juist te laten? (Kies de vragen die relevant zijn.)

 • 6

  Denk na over de toepassing.

  Hoe kan je in de praktijk brengen wat je hebt geleerd?

 • 7

  Antwoord God in je gebed

  a) Prijs & dank God
  b) Bid voor jezelf, vertel God wat je hebt geleerd en wat je ermee wilt doen, vraag om vergeving
  c) Bid voor mensen die je dierbaar zijn
  d) Bid voor 1 of meer 'grote onderwerpen': zoals je land, armoede, moderne slaven, zieken, vervolgde christenen of wat je hart ook maar raakt op dit moment. Probeer wel specifiek te zijn in je gebed.

Bekijk nu de video hieronder

Dan vertel ik je wat mij opviel aan de tekst.