Dag 9 - Filippenzen 4:1-9

Hoofdstuk 4 alweer. We hebben bijna de hele brief aan de Filippenzen bestudeerd. Ik hoop dat de tekst meer is gaan leven voor je.

Hieronder zoals je gewend bent mijn sleutelvers, observaties en toepassing. Klik op 'Bekijk'. Uiteraard nodig ik je uit om in de Facebook-groep te posten wat jij kunt met de bijbelstudie van vandaag. Zelfs als je nog niet eerder wat hebt gedeeld, voel je vrij om dat nu wel te doen (maar je bent het ook niet verplicht.)

Bekijk +

Vandaag focus ik alleen op mijn sleutelvers: 4:4.

"Laat de ​Heer​ uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd."

Waarom springt juist dit vers eruit? Ik denk omdat ik er zoveel moeite mee heb. Ik ben erg prestatiegericht en wil zo graag alles verdienen. Iets gewoon 'leuk' vinden, vind ik lastig. God is voor mij zo vaak een God die gediend moet worden. Iemand voor wie we moeten werken.

Maar hier word ik dus gecorrigeerd. De bijbel roept op om onze vreugde te vinden in God. Het is weer die opdracht, maar ook die belofte. Het is dus wel mogelijk om vreugde te vinden in God. Anders zou de bijbel er niet toe oproepen.

Hoe kan de Heer mijn vreugde blijven? In eerste instantie door dankbaar te zijn. Ten tweede door van Hem te genieten, van Zijn gaven, maar ook van Hemzelf.

Ik denk dat ik ook vreugde kan krijgen door met hem samen te strijden (ja, daar is die prestatiegerichtheid weer, maar het geeft ook vreugde).

Vervolgens kwam ik uit bij vers 6:

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw ​gebeden.

Dit is de perfecte uiting van je vreugde vinden bij God. Het is alsof God zegt: "Wees niet bang, vraag Mij gewoon wat je nodig hebt. En vergeet niet me te bedanken, dat is wel zo netjes."

Danken doen we natuurlijk niet alleen uit beleefdheid. Een dankbaar hart is een vreugdevol hart. Dus danken is ook een instrument om vreugde te vinden in God.

Mijn toepassing is dan ook een lijstje te maken met dingen waarvoor ik dankbaar ben. Daar staat onder andere op:

  • Dat ik vroeg opstond om tijd met Hem door te brengen
  • Mijn gezin
  • Mijn huis
  • Het land waarin ik ben geboren
  • Verbondenheid met mijn (internationale) collega's & lezers
  • Christus onvoorstelbare liefde.