Dag 6 - Filippenzen 2:19-30

Still going strong! Goed bezig.

Vandaag lezen we de laatste verzen van Filippenzen 2. Uiteraard hoop ik van jou te horen hoe de tekst tot jou sprak. Laat het weten in de Facebook-groep. Hieronder mijn sleutelvers, observaties en toepassing. Klik op 'Bekijk'.

Bekijk +

Mijn sleutelvers vandaag is vers 22:

 

'U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een ​kind​ met zijn vader, voor het ​evangelie​ heeft ingezet.' (NBV)

Eigenlijk vind ik het vers in de Herziene Statenvertaling nog mooier:

'En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het ​Evangelie, zoals een ​kind​ met zijn vader.'

Het woord beproefdheid springt er echt voor mij uit. Het is een diep verlangen om beproefd te worden en als winnaar uit de beproeving te stappen. Beproefdheid zegt iets over je karakter. Timoteüs is getest en geslaagd. Dat wil ik ook

Maar ik ben daar nog niet.

Mijn toepassing: een gebed, dat ik staande mag blijven in beproevingen.